Sats på – miljøvennlig hytteavløp

Hvis du er lei av å tømme avløpstanken på hytta kan alternativet være å installere et miljøvennlig og driftsikkert trykkavløpssystem, som gjør at du slipper å forholde deg til den årlige «drittjobben».

Utedoer og snurredasser har lenge vært enerådene toalettfasiliteter på norske hytter. De fleste nordmenn, som har noen år på baken har ved ulike anledninger besøkt en god gammeldags utedo. Når kuldegradene herjer utendørs er det imidlertid få som synes det er behagelig å avlegge det lille huset et besøk eller når sommervarmen gjør sitt til at lukten er alt annet enn god.

Utedo- nostalgikerene finnes fremdeles men de blir stadig færre. Nye hytteeiere i dag har ofte flottere bad på hytta enn hjemme. Om du skal bygge ny hytte eller allerede har en hytte i et område der det er langt til det offentlige avløpsnettet, eller er på en «øde øy», er det ingen grunn til å fortvile eller frykte gamle utedoløsninger. Komfortabelt toalettavløp kan oppnås ved å installere en avløpspumpestasjon med innebygget kvernpumpe.

– Vi har tilbudt denne løsningen i over 15 år i Norge, sier Jarle Hvidsten, som jobber med trykkavløp i Grundfos Pumper AS. Teknologien er ikke ny, den har vært brukt i en årrekke i andre land, fremholder Hvidsten.
Trykkavløpssystemet kan også brukes for ordinære boliger og boligfelt, som mangler muligheten til selvfall.

– Nylig har vi installert to anlegg i Bamle. På det ene anlegget har hver av hyttene sin egen pumpestasjon. Anlegg nummer to har hyttene selvfall til felles pumpestasjoner. En minitanker 600 kan plasseres på bakken, for eksempel under hytta, eller skjules i kjeller eller bod. Tanken, som leveres i standard to meter høyde er luktfri og kan dermed fint plasseres i kjeller eller teknisk rom.

Her styres pumpen som kverner avløpet. For å installere trykkavløpssystemet må man ha tilgang på strøm.

Rimelig vedlikehold
Fra toalettet føres avløpet med selvfall ned i tanken, som er utstyrt med en kvernpumpe. Fra tanken transporteres kloakken ut i en rørledning med dimensjon fra 32 mm. Dette gjør at man enkelt kan følge terrenget, og ikke trenger å tenke på fall med stive rør. Rørledningen legges frem til privat renseanlegg eller offentlig avløpssystem. For å sikre avløpsledningen mot frost, benyttes en pre-isolert rørledning med varmekabel.

– De aller fleste som velger denne løsningen har en helårsvariant med varmekabel festet inne i røret, slik at rørledningen ikke fryser om vinteren, forteller Jarle.

I og med at ledningen kan ligge oppe på bakken slipper man utgifter til grøftegraving og spregning. Ledningsnettet er allikevel ikke særlig synlig i terrenget, da det gjerne dekkes til med for eksempel mose eller torv. Ledningen kan også legges under vann.

Enkel og sikker drift
Etter at systemet er levert og installert tilbyr vi årlig service og vedlikehold av anlegget. For en pumpestasjon dreier dette seg om et beløp på ca 1000–2000 kroner i året. Sammenlignet med hva det for eksempel koster å få en tankbil på visitt en til tre ganger årlig er dette å regne som småpenger. Pumpeløsningen er driftsikker. Med regelmessig service forebygges skader og systemet har gjerne en levetid på 20 år under normale omstendigheter. Miljøgevinst Gjennom trykkavløpssystemet får man sikret en miljøvennlig transport av kloakken, som ikke krever tankbil og som går direkte inn til en felles rensestasjon eller kobles på et godkjent avløpsnett. I tillegg slipper man å grave i jorden for å legge rørledning. Dette er med på å beskytte landskapet mot unødvendige inngrep. Den tredje miljøfordelen er at over 90 prosent av alle Grundfos produkter er laget for gjenvinning. Resirkulering av produkter, alt fra skruer til muttere kan derfor brukes på nytt. Øvrig materiell er lett å bryte ned, for å hindre miljøskadelig søppel.

– For mange hytteeiere er miljøaspektet vel så viktig som å ha komfortable løsninger. Jo mindre skade et produkt utsetter natuen for, desto lettere er det å argumentere for at pumpesystemet er bra både for naturen og sluttbruker, sier Jarle Hvidsten.