Har du riktig sluk?

Det sies at det er hele 60 muligheter til å gjøre feil i overgangen mellom sluk og membran. Alle disse garanterer vannlekkasjer.

Det bør være advarsel nok til de som måtte tro at egen verktøykasse er kvalifikasjon nok til å bygge bad.
I følge Teknisk forskrift skal det være sluk i alle bad og vaskerom. Det stilles også krav om at det er godt fall mot disse, slik at vannet raskt ledes bort fra gulvet. Både sluk og membran står høyt oppe på listen over oppgaver du bør overlate til fagfolk. Her får du likevel noen anbefalinger, både med tanke på hva rørleggeren må passe på, og i forhold til ditt vedlikeholdsansvar.

Tilgjengelighet og plassering
Som en hovedregel kan vi si at alle sluk og vannledninger skal være mulig å bytte ut, lekkasjer skal kunne oppdages raskt og det skal være lett å komme til for å reparere.
Våtromsnormen sier at sluk skal plasseres minst 20 cm fra vegg. Dette er fordi det skal være mulig å komme til dersom membran må repareres eller lignende. Det skal også være enkelt å komme til for å rense sluket. Vi anbefaler at sluk ikke plasseres midt i dusjnisjen, dette er for å unngå belastningsskader.

Hele sluket skal være synlig. Det betyr for eksempel at det ikke skal være murt en flisekant over deler av sluket slik at det ikke kan åpnes. Flisleggingen og plassering av sluk må planlegges samtidig, da det er høye krav til presisjon både når det gjelder fall mot sluket og kutting av fliser. Det skal være fall på hele 1 cm på 50 cm inne i selve dusjnisjen, så det er med andre ord viktig å være nøyaktig!
Det er enklere å legge små fliser riktig, for eksempel av typen mosaikk, enn store gulvfliser som krever mye kapping og tilpasning.

Nye sluk, nye fasonger
Det har den siste tiden kommet stadig nye sluk på markedet. Noen er avlange og smale, andre er trekantede og til bruk i hjørner. Det har vært en viss debatt omkring hvorvidt denne typen sluk har tilfredsstilt norske dokumentasjonskrav, men SINTEF Byggforsk har konkludert med at disse er godkjent for bruk i Norge. Disse slukene er bygget slik at de har en egen ramme rundt selve konstruksjonen som membranen kan limes fast i. På grunn av denne alternative tetningsmekanismen er det ikke behov for 20 cm avstand til vegg slik det er for de tradisjonelle slukene.
Det er altså ingen grunn til bekymring dersom du oppdager at rørleggeren har lagt et sluk av denne typen helt inntil veggen.

Rørleggerens ansvar
* Tradisjonelle sluk skal legges minst 20 cm fra vegg.
* Hele sluket skal være tilgjengelig og lett å åpne. 
*  Det skal være tilstrekkelig fall til sluket der det er behov for å føre vann. Dette gjelder både i dusjen og i tilknytning til vaskemaskin eller tørketrommel.
* Samarbeide med flislegger for sikrest mulig resultat. 
* Gi deg tilstrekkelig informasjon om vedlikehold.

Ditt ansvar
* Jevnlig renhold slik at sluket ikke tettes igjen på grunn av såperester eller hår. 
* Med evne mellomrom skal du åpne sluket helt opp, det vi si, fjerne risten og ta opp avfall som har satt seg øverst i røret. Dette hindrer tilstopping i ledningsnettet og reduserer risikoen for vannskader. 
* Tenk på sikkerhet og funksjon, ikke bare estetikk når du velger fliser. 
* Be om vedlikeholdsinstruks for produktet.