Færre vannskader i norske boliger

Det er færre vannskader i norske boliger enn for ti år siden. For å sikre boligen din bedre mot vannskader kan du installere en vannstoppventil.

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at antallet vannskader i norske boliger har gått ned med 11% siden 1997. Likevel er utbetalingene fra forsikringsselskapene nesten fordoblet i tiårsper

Mens det i 1997 var nesten 50 000 vannskader i norske hjem, var det for i fjor omlag 44 500 vannskader, en nedgang på rundt 11%. Enda større blir nedgangen om vi sammenligner med tallene fra 2001, da hele 57 600 vannskader ble meldt inn til forsikringsselskapene. Det viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.
Likevel er utbetalingene fra forsikringsselskapene nesten fordoblet i tiårsperioden fra 1997 til 2007. Mens forsikringsselskapene for ti år siden måtte ut med 703 millioner i erstatninger, betalte de i fjor ut 1,46 milliarder kroner i erstatninger etter vannskader i norske boliger.

Dyre bad, dårlige sluk
Årsaken til at utbetalingene får opp mens skadene går ned skyldes blant annet at baderommene er blitt større, finere og dyrere enn før.
– Kostnadene ved å reparere skadene er blitt dyrere, både når det gjelder materialer og fagfolk, har Oddvar Stensrød, soussjef i Gjensidige, uttalt til Vi i villa.
I tillegg er forsikringsselskapene blitt flinkere til å tørke ut bygget for å forhindre mugg og råte, noe som også bidrar til at kostnadene har steget.
I følge Varme & Bad er det spesielt sluk som forårsaker problemer.
– Det lappes og jukses mye rundt sluk. Gamle sluk med 4 skruhull var beregnet for belegg. Vi må ofte rive opp nyoppussede bad med råtne sluk som ikke er gode nok, sier faglig leder Alfred Dalelv i Varme & Bad, Åge Nilsen Butikk Tromsø.

Vannstoppeventil
En måte å sikre boligen mot vannskader på, er å installere en vannstoppeventil.
– Installering av f.eks. Waterguard som overvåker og stopper vannlekkasje med trådløse sensorer, er en rimelig investering mot vannskader på kjøkkenet, sier Dalelv.
Også Gjensidige ønsker å se at flere boligeiere tar i bruk vannstoppeventiler. De tilbyr sågar 20% rabatt årlig på boligforsikringen til kunder som installerer vannstoppeventilen de selger gjennom Sikkerhetsbutikken.
– Vannstoppventil er noe som burde finnes i hvert eneste hus, sier Stensrød.