Varme i dusjen med avløpsvann

En ny innretning skal varme opp dusjvannet med gråvann.

Noe av det største energisløseriet skjer på badet. Vi nyter en deilig, varm dusj eller et langt bad – og så skyller vi all varmen rett ut i avløpet. Flere har sett på mulighetene til å gjenvinne denne varmen, og det siste produktet på banen er Miljødusj.

Miljødusj er en innretning for dusjkabinett som utnytter varmevannet som renner ut til å varme opp vannet som kommer inn. Som ved all varmegjenvinning av gråvann i bolig, er det selvsagt ikke snakk om gjenvinning av selve vannet, men utnyttelse av varmen i vannet.

KLOSSER: Du trenger en viss høyde under dusjkabinettet for å montere miljødusj. Om det ikke er høyt nok kan du benytte heveklosser.

Gjenvinner varmen med varmeveksler
Vannet beholder rundt 90% av varmen fra det kommer ut av dusjhodet til det går ut i avløpet. Det er denne varmen Miljødusj utnytter til oppvarming av kaldtvannet før det kommer til blandebatteriet ved hjelp av en varmeveksler. Miljødusj kan også benyttes på badekar med dusjmuligheter.

Du trenger en viss høyde under dusjkabinettet for å installere Miljødusj. Er fri høyde mindre enn 93 millimeter, må du benytte heveklosser. Selve monteringen skal være enkel å gjøre, og skal i følge produsenten kunne ordnes på under en time. Miljødusj renholdes på samme måte som andre sluk og avløp.

I følge Miljødusj kan en husstand på tre personer spare nærmere tre tusen kroner per år i strømutgifter ved å installere Miljødusj. Da er gjennomsnittlig strømpris satt til kr 1,08/kWh inkl. alle avgifter.

Høyt forbruk
Utregningen baserer seg imidlertid på at alle tre personene i familien dusjer ti ganger per uke. Hvis familien din ikke er av det sporty slaget som trener støtt, eller dere legger dagens dusj til etter trening, eller velger å dusje på treningssenteret, vil inntjeningen altså ikke være like stor.

Beregningene er også basert på at en vanlig dusj bruker 20 liter per minutt og at hver dusj varer i rundt 10 minutter, noe som gir et relativt høyt vannforbruk. Bruker dere kortere tid i dusjen eller har installert en vanngjerrig dusj eller sparedusj, blir innsparingene igjen mindre. Sparedusjer bruker 6-10 liter vann i minuttet, i følge Enøk Norge.

Selv om inntjeningen kanskje ikke er like stor som anslått av produsenten, vil en gjenvinning av varmen likevel kunne ha en viss effekt på strømregningen. Avregningen blir da om du synes det er verdt investeringen. Miljødusj koster 2 950,-. I tillegg kommer eventuelt armerte slanger, fleksibelt avløpsrør, heveklosser samt frakt og oppkravsgebyr.

Mer informasjon:
www.miljodusj.no