Varm opp med gråvann

Ikke kast varmen ut med badevannet. Bruk gråvann fra dusj og oppvaskmaskin til å varme opp vannet i berederen, og spar penger.

Varmegjenvinning av gråvann er noe man gjerne forbinder med større boligprosjekter, spesielt lavenergishusprosjekter, men muligheten er tilstede også for nye villaeiere.

Står du i den situasjon at du skal bygge nytt, har du en gunstig mulighet til å utnytte gråvannet i boligen. I nye boliger kan alt gråvann fra dusj, badekar, oppvaskmaskin og vasker brukes til å forvarme vannet i berederen gjennom en Energy Saver ES fra Oso Hotwater.

Solid innsparing
Systemet fungere ved at en Energy Saver plasseres i en én meter dyp brønn. Det varme avløpsvannet kobles til med fall inn og ut av energispareren, mens berederen er koblet til varmegjenvinneren slik at det kalde vannet forvarmes der før det ettervarmes i selve berederen.

Det varme gråvannet som tidligere gikk rett i avløpet, kan dermed føre til en enøkgevinst på 50%. I følge OSO Hotwater kan en vanlig familien på denne måten spare rundt 2500 kWh i året. Det betyr at utgiftene til en varmegjenvinner, som koster rundt 8 500 kroner, kan være innspart i løpet av tre til fem år.

Bytt før det går galt
Selv om du ikke er i gang med nybygg, er det verdt å gi berederen en tanke. Beredere som er over femten år er modne for utskiftning. Enova anbefaler en kontrollert utskiftning av varmtvannsberederen, det vil si at den byttes ut før det blir tvingende nødvendig. Mange skifter nemlig ikke ut berederen før de må.

– Dette er dårlig energiøkonomi. I de alvorligste tilfellene kan det skje det at beholderen sprekker. Vannlekkasjen kan gi store bygningsmessige skader – og påfølgende utgifter, har seniorrådgiver i Enova, Anne Guri Selnæs, uttalt.

Har du ikke mulighet til å installere en varmegjenvinner, er det likevel mulig å bruke alternativ oppvarming til berederen. Du kan i dag velge beredere som er tilpasset både strøm og ulike alternative energier i en og samme bereder.