Nye regler for våtrom

Hva kan du egentlig gjøre uten å søke?

Liv Signe Navarsete lovet i mars i år avgiftskutt og kamp mot skjemavelde når det kommer til oppussing av bad. Nå kommer nye regler, og nye blanketter for byggemelding av våtrom i eksisterende bygning. Det kan gjøre livet lettere for mange, ifølge Fagrådet for våtrom.

En rekke arbeider på eksisterende våtrom er unntatt fra kravet om søknadsplikt og bruk av kvalifiserte foretak. Dette vil gjelde de aller fleste endringsarbeider i eksisterende våtrom.

Midlertidig ordning
Frem til den nye ordningen er på plass, forhåpentligvis på sensommeren i år, åpner kommunal- og regionalministeren for midlertidige endringer. Det vil si at det fortsatt er søknadsplikt på våtrom. Frem til nytt regelverk er på plass kan nå privatpersoner selv søke kommunen om ansvarsrett som selvbygger dersom man skal bygge om bad. Den som søker står da selv ansvarlig for kvaliteten på arbeidet som utføres. 

Enkel søknad
Statens Byggtekniske etat (BE) har publisert en forenklet søknadsblankett på sine nettsider til dette bruk, som byggherre fyller ut. Dokumentasjon må vedlegges. Last ned blankett 5182 «Søknad om tillatelse til våtrom i eksisterende bygning» her

Dette forenkler søknadsprosessen, samtidig som intensjonen fortsatt er at arbeid på våtrom skal utføres av seriøse og skikkelige håndverkere, og ivaretar dermed hensikten om å redusere bruken av svart arbeidskraft, sier adm. dir. i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-  VVS (NRL), Tor Backe til nettsidene til NRL.?

Tar ansvaret selv
Frem til revidert ordning er på plass er følgende gjeldende:
Byggherre kan selv søke om godkjenning av arbeid på våtrom. Men må da selv ta ansvar for at gjeldende lovverk blir fulgt.

Som selvbygger skal byggherren oppgi hvilke bedrifter som skal jobbe på våtrom og hvilke kvalifikasjoner disse har. Relevant kompetanse kan f.eks være Mesterbrev, våtromssertifikat, lokal/sentral godkjenning for ansvarsrett eller eventuelle referanseprosjekter.

Lavere gebyr
Det åpnes nå også for at et foretak i større grad påtar seg ansvarsretten for hele prosjektet . Gevinsten blir lavere behandlingsgebyr, men utfordringen blir selvsagt at man hefter med sin ansvarsrett for de eventuelle feil som underentreprenørene gjør. Således er det viktig at man er nøye med hvilke underentreprenører man benytter.

Disse endringene vil medføre raskere saksbehandling og  som sagt lavere gebyr i og med at  færre foretak skal dybdekontrolleres før arbeid kan igangsettes.

Arbeider uten søknadsplikt

Sanitærinstallasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, herunder:
Utskifting av rør
Montering av toalett
Utskifting av sluk
Montering av vannstoppventil
Utskifting av varmtvannsbereder
Andre tilsvarende arbeider

Arbeider som ikke utgjør vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av våtrom, herunder:

Montering av sluk og annen hulltaking som ikke berører brannskille
Utbedring og utskifting av våtromspanel og lignende tettsjikt, der produktet har tilfredsstillende produktdokumentasjon
Utskifting av tettesjikt i vaskerom

For arbeider som nevnt her vil det ikke være krav om søknad eller ansvarlige foretak. Tiltakshaver kan selv utføre arbeidene uten å involvere bygningsmyndighetene.

Kilde: Statens bygningstekniske etat, Fagrådet for våtrom