Kjenner du boligens verdipapirer?

Med hver bolig skal det følge en rekke papirer og dokumenter. Har du de viktigste?

Hvis skjøte og nøkler er alt du får tildelt når du kjøper en brukt bolig, bør du ta en prat med forrige eier. Med en bolig skal det nemlig følge en rekke nyttige dokumenter og verdipapirer. De er av liten bruk for selger, men av dessto større verdi for deg som kjøper.

Det er særlig dokumentasjon på arbeid utført på det elektriske anlegget og på våtrom du bør sørge for å få med deg. Samlet utgjør disse noen av boligens viktigste papirer.

NELFO er en forening for el- og IT-bedrifter. De har utarbeidet et sett med standard boligdokumentasjon som de kaller de 5 sikre. I dette settet inngår risikovurdering, kursfortegnelse, samsvarserklæring, utstyrsdokumentasjon, og rapport for sluttkontroll. De 5 sikre er både et verktøy for bransjen selv for å sikre likebehandling og rapporter som overleveres forbruker og er å regne som et verdipapir for deg som boligeier.

God oversikt: Ta vare på boligens verdipapirer.

Risikovurdering og sluttrapport
Strøm er definert som en farlig vare og må behandles deretter. Derfor skal også alle elektriske installasjoner risikovurderes.

– Selv om konklusjonen av risikovurdering er at det ikke er noen risiko, skal du ha rapport fra risikovurderingen, sier Bjørn Sørensen, fagsjef for elsikkerhet hos Nelfo.

Rapport for sluttkontroll er en bekreftelse på at sluttkontrollen er utført. Rapport fra sluttkontroll er et viktig dokument som forteller at installatøren har kvalitetssikret installasjonen slik at ikke farlige situasjoner kan oppstå.

Kursfortegnelse og samsvar
Kursfortegnelsen er viktig for at du som eier skal kunne bruke og vedlikeholde anlegget på en forsvarlig måte. Denne kursfortegnelsen vil du vanligvis finne hengende i sikringsskapet om alt er gjort riktig, men den skal også inngå i dokumentasjonen du får overlevert om det har vært utført arbeid på installasjonen.

Samsvarserklæring er et verdipapir som alltid skal følge anlegget. Erklæringen er en garanti på at installasjonen er utført i henhold til forskriftens krav. Dette kan du lese mer om i artikkelen Derfor trenger du samsvarserklæring.

Utstyrsdokumentasjon
Denne dokumentasjon gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med regelverket. Utstyrsdokumentasjonen er også viktig for at du som eier skal kunne bruke anlegget, og vil dessuten være nyttig å ha ved eventuelle utvidelser senere.

Dette dokumentet skal også omfatte tak- og gulvarme. Det vil være hendig å ha om du en gang i fremtiden opplever at for eksempel varmekablene streiker.

DDV-dokument eller sluttdokumentasjon
Også rørleggerbransjen har utviklet en sluttdokumentasjon som er å regne for verdipapir for boligeier. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) benytter seg av det de kaller for et DDV-dokument. Det står for dokumentasjon, drift og vedlikehold og skal inneholde opplysninger om hva som er gjort, når, og av hvem.

– Fordelene ved et DDV-dokument er flere. Først og fremst får du en dokumentasjon på at du har fått levert det du har bestilt. Du får vite hvordan anlegget bør vedlikeholdes. Ved reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet, sier Oddgeir Tobiassen, fagsjef i NRL.

Du kan lese mer om DDV-instruksen i artikkelen DDV – Badets verdipapir.