Hvorfor sluttdokumentasjon?

Sluttdokumentasjonen er viktig, men hvorfor? Her er tre grunner til at du bør be om sluttdokumentasjon.

<!– –>

Foto: Colourbox. Sluttdokumentet skal blant annet vise hvordan anlegget fungerer.

– Hovedhensikten med sluttdokumentasjonen er å forebygge skader, sikre at anlegget fungerer, samt gi opplysninger om forebyggende kontroll og vedlikehold, sier Oddgeir Tobiassen, fagsjef i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

Dokumentasjonsdelen
Først og fremst er det praktisk å vite hva som er levert, hvor komponenter/utstyr er montert, vite at komponenter/utstyr o.l. innehar tilstrekkelig kvalitet og er beregnet på norske forhold. Det er også greit å vite hvilket utstyr/komponent som er levert ved utskifting og reparasjon.

Driftsdelen
For en byggherre (forbruker) er det viktig å vite hvordan anlegget fungerer, hvordan anlegges skal igangsettes og hvordan anlegget skal brukes – rett og slett en bruksanvisning. Det er også kjekt å vite hva man skal gjøre hvis en lekkasje plutselig oppstår – da er det i alle fall greit å vite hvor stoppekranen er!

Vedlikehold
Denne delen forteller om hvordan og hvor ofte anlegget må vedlikeholdes. Det kan være rengjøring, det kan være rensing av sluk og vannlåser, det kan være anbefalinger på skifte av komponenter og andre vedlikeholdsmessige forhold.

– For forbrukerne er det viktig å følge de råd, tips og veiledningene i instruksen, slik at de får størst mulig glede av anlegget og forebygger skader. Det gjør også at totaløkonomien blir bedre, sier Tobiassen.

Blir et krav i fremtiden?
Han ser for seg at det kan komme sterkere krav om sluttdokumentasjon i tiden fremover.

– Vi tror også at myndighetene og forsikringsselskapene i fremtiden vil komme sterkere på banen og kreve denne type dokumentasjon og følge opp bruken. Rett og slett fordi risiko for skader, slitasjer med mer blir mindre med forebyggende vedlikehold, sier Tobiassen.