Glassbyggesten gir muligheter

Glassbyggesten representerer et materiale som kan gi et mangfold av spennende arkitektoniske effekter. Glassbyggesten er en hul glassblokk med mange bruksmuligheter. Den settes opp på samme måte som en murvegg. Den slipper inn lys, men gir ingen eller lite innsyn og utsyn. Bruksområdene er mange - bruk fantasien.

Twitter Print

Glassbyggesten produseres i forskjellige størrelser og mønstre. Glassbyggesten kan f.eks. benyttes til dusjvegg, skillevegg, som vindusvegg. som en fasade osv. Og hvorfor ikke bytte ut dine kjellervinduer med glassbyggesten, den er innbruddsikker.

Hva er glassbyggesten
Teknikken med maskinprodusert glassbyggesten ble utviklet i 30-årene og ga datidens arkitekter nye og spennende muligheter. Glassbyggesten produseres fremdeles etter de samme prinsipper i en prosess hvor to presstøpte hule glasshalvdeler blir smeltet sammen. Vi deler glassbyggesten i to hovedgrupper; de hule og de massive. Den sistnevnte brukes gjerne i som for eksempel på fortau og i trapper. Det er imidlertid den hule glassblokken vi tar i bruk innendørs. Den leveres i forskjellige formater og i ulike mønster og overflatestrukturer. En mye brukt størrelse er 190 x 190 mm med en tykkelse på 80 og 100 mm. Det leveres en spesiell sten til bruk i hjørneløsninger og andre eventuelle overganger. Glassbyggesten leveres også med farget glass, hvilket skaper et stort utvalg og mange muligheter. I tillegg er det utviklet standard omrammingssystemer i aluminium-utførelse som er spesielt tilpasset til glassbyggesten – noe som bidrar til å forenkle bruken.

Tekniske egenskaper
Glassbyggesten har en lystransmisjon tilsvarende vanlig to-lags glass og gir en god spredning av lyset. De lydisolerende egenskapene er meget akseptabel for innemiljøer, med en lyddemping på ca. 35 – 40 dBA. De varmeisolerende egenskapene gir U-verdier på 2,9-3,2. Det må følgelig tilleggsisoleres for å tilfredstille byggeforskriftene hvis glassbyggesten skal brukes i yttervegg. Ellers hvil U-verdi avhenge av størrelse, antall fuger, mørteltyper etc. Forutsatt at glassbyggesten er murt etter relevante anvisinger i.h.t brannvernegenskaper, er glassbyggesten klassifisert i brannklasse F (Euroklasse E).

Twitter Print

Mest leste artikler