Den viktige membranen

Membranen er blant de viktigste komponentene når du skal bygge eller renovere bad.

Det viktigste på badet er det du ikke ser. Det viktigste befinner seg bak den fine fasaden. Hvilken baderomsinnredning du velger er av mindre betydning enn hvor god jobb som blir gjort når membranen legges.

Mange som kjøper eldre hus, ønsker å renovere badet. Noen ganger er det tvingende nødvendig på grunn av fuktskader, andre ganger er det bare et ønske om å oppgradere det til dagens standard og kanskje utvide det litt. Uansett hva årsaken er, er det én ting du ikke bør spare inn på – membranen.

Sårbar membran
De fleste lekkasjer på badet skyldes membraner som ikke er tette. Og årsaken til utette membraner er som regel enten slett utført arbeid eller skader på membranen etter den er påført. Men årsaken til fuktskader på grunn av utette membraner spiller liten rolle når skaden først er oppstått. Forsikringen dekker uansett ikke kostnadene for å utbedre skaden.

Og nettopp derfor er membranen så viktig. Membranen kan sammenlignes med baderommets hud. Den skal holde fukten unna organisk materialer og beskytte den omliggende konstruksjonen. Oppstår det skader på huden, risikerer du at fukt fra badet blør ut i gipsplater og treverk og forårsaker råte. Det er derfor uhyre viktig at membranen ikke bare blir lagt riktig, men at videre arbeid heller ikke skader membranen etter den er på plass.

Skjult: Det er jobben bak flisene som avgjør om badet er vellykket.

Vanskelig arbeid
Membran til våtrom finnes som smøremembran eller foliemembran. Mens foliemembran gjerne legges på gulv i våtrom, blir smøremembran mye brukt for å beskytte vegger. Du kan lese mer om det i artikkelen Membran til våtrom.

Det kan være lett å bli fristet til å velge smøremembran ettersom det er noe som virker enkelt å gjøre selv. Mens en foliemembran krever at folien sveises sammen, skal en smøremembran bare spres ut over flaten. Det virker såre enkelt – og kan være en av årsakene til at mange nye bad ikke er tette.

Det er nemlig ikke nok bare å smøre på membranen og tro at det holder. Tester viser at smøremembranen må være minst en millimeter tykk for å være fuktsikker, og det oppnår du først ved flere strøk. Vær også oppmerksom på at membranen må tørke mellom hvert strøk. Hastverksarbeid er derfor ingen mulighet når du jobber med membran.

Bruk fagfolk
Er du i tvil om du kan gjøre en god nok jobb med membranen selv, er det absolutt lønt å benytte seg av fagfolk. Det kan bli dyrt å spare noen tusenlapper på jobben dersom det fører til at et bad til hundre tusen råtner i løpet av få år. Å pusse opp et bad én gang er travelt nok. Å renovere det samme badet to ganger er et mareritt.

Benytter du deg av fagfolk, sørg for å inngå skriftlig avtale og be om 10 års skriftlig garanti av de som utfører jobben. Da har du i det minste en mulighet til å klage og få dekket kostnader hvis skaden skulle skje.