12 vanlige skader på badet

Baderommet er et potensielt minefelt for selvbyggeren.

Å bygge et baderom helt fritt for feil er atskillig vanskeligere enn man kunne tro. Det er en rekke steder man kan trå galt, fra vegger til gulv, fra sluk til ventilasjon.

Sintef Byggforsk har utviklet en anvisning, Feil og skader i baderom, som tar for seg de vanligste feil og skader som kan oppstå i et baderom. Her ser vi på tolv av de 24 vanlige skadene som presenteres i anvisningen.

Manglende fall
Manglende eller feil fall kan føre til at vannet ikke renner mot sluket, men bort fra sluket og at du får stående vann på baderomsgulvet. I verste fall kan det ved vannlekkasjer føre til at vannet renner ut i nærliggende rom og gjør store skader der. Et dusjkabinett som fører vannet rett i avløpet kan gjøre mye for å bedre situasjonen i hverdagen, men det er likevel ikke tilstrekkelig dersom uhellet skulle være ute og du får en vannlekkasje på badet.

Sluk: Et vanlig problemområde på badet.

Bevegelser i overgangen mellom gulv og vegg
Bevegelser i trehus kan føre til at membran sprekker og det oppstår vannlekkasjer. Bevegelsene oppstår som følge av at gulvbjelkene tørker og dermed krymper. Ettersom membranen ikke klarer å tøye seg i følge med treverket, kan det oppstå revner i membranen og baderommet er ikke lenger fuktsikkert.

Mangelfull ventilasjon
Utilstrekkelig ventilasjon kan gi høy luftfuktighet i rommet. Det kan igjen føre til fuktskader på innredning eller kledning i rommet. For å unngå dette bør du blant annet sørge for at det er en overstrømingsspalte ved døra. Denne bør være rundt to centimeter.

To problemer ved betong
Det er særlig to problemer knyttet til betonggulv på baderommet. Det ene er når vinylbelegg legges på nystøpt betong. Fukten fra betongen kan føre til nedbryting av limet og gi fuktblærer under belegget. Det er derfor absolutt å anbefale at du lar betongen tørke godt før du legger vinyl.

Det andre problemet knyttet til betong, er når gipsplater er plassert i kontakt med fuktig betongstøp. Gipsplatene suger fukt fra betongen, og noe som fører til at kartong, gips og trematerialer blir fuktige. Til slutt vil fukten ødelegge platene.

Tre vanlige skader rundt sluket
Sluk bør plasseres slik at det er lett både å inspisere og rengjøre sluket. Uheldig plassering av sluk kan gjøre dette vanskelig, og i verste fall risikerer du oppdemming av vann og lekkasjer om slukene går tett.

Sluk som går tett kan også føre til skader i området rundt sluket dersom samvirke mellom påstrykningsmembran og sluk er mangefullt. Tilstopping i sluket fører til at vannet stiger opp til overgangen mellom sluk og mansjett, og dårlig tilpassing eller skader fører til at vannet lekker ut. Det kan være mange årsaker til dette, men løsningen vil være å tett forbindelse mellom membran og sluk.

Gammeldagse slukkasser som ikke er tette, kan føre til vannlekkasje i himlingen i rommet under badet. I slike tilfeller er det ikke annet å gjøre enn å bygge om gulvet og skifte sluk så membranen kan føres ned i sluket. Klemring eller med limflens sikrer tett forbindelse til sluket.

Fire vanlige membranfeil
Membran er uhyre viktig for å få til et fuktsikkert bad, og det er da også her mange av skadene oppstår. Membran er ikke nok i seg selv, den må også legges riktig. Det er slett ikke alltid det skjer.

Vanlige feil er for eksempel at banemembran blir avsluttet under flisoverflaten og at det ikke er overlapp med veggmembranen. Gjennomføring av rør og kabler i membran er også problematisk om du ikke får til gode tetteløsninger. Alle former for gjennomføring i membran bør behandles med ekstra aktsomhet, enten det er membran på vegg eller gulv.

Manglende membran på gulv gir ikke overraskende problemer. Det samme gjør utett gulvbelegg i vinyl eller maling. Men også der det er membran, kan det oppstå problemer, spesielt hvis det er påstrykningsmembran. Det er ikke uvanlig at denne påføres for tynt, og det fører igjen til at fukt trenger gjennom. Påstrykningsmembran skal være minst en millimeter tykk, og det kan kreve flere påføringer.

For ytterligere informasjon om vanlige feil og skader på badet og hvordan disse kan utbedres, anbefales det å ta en titt på anvisningen Feil og skader i baderom fra Sintef Byggforsk.

Kilde: Feil og skader i baderom fra byggforskserien fra Sintef.