10 ting du må vite før du pusser opp badet

Skal du pusse opp badet eller bygge nytt? Her er tipsene og reglene du må kunne før du setter i gang.

Å skulle pusse opp eller bygge nytt bad er en omfattende – og ikke minst dyr prosess.

Vi i villa sin ekspert på våtrom, Bjørn Grimsrud, som er fagsjef i Fagrådet for våtrom, forteller at det er mange feller å gå i når man skal pusse opp badet.

– Fortsatt er det mange som velger bedrifter uten dokumentert kompetanse og gode referanser. Det er også mange som ikke er nøye med å skrive kontrakt, eller som mangler skriftlig avtaler ved endringer, sier Grimsrud.

Skal du pusse opp badet bør du derfor sette av god tid til planlegging, og velge bedrifter med dokumentert kompetanse og gode referanser. Det er også viktig å hente inn skriftlig tilbud fra flere.

Pusse opp badet selv?

Når du enten bygger nytt bad eller pusser opp det gamle, gjelder alltid loven om håndverkertjenester. Plan- og bygningsloven med Byggteknisk forskrifter gjelder alltid for nybygg.

Sistnevnte gjelder også for gamle bad som skal pusses opp, men da «så langt det ligger til rette for».

– Arbeidene skal uansett ikke utføres dårligere enn de kravene som gjaldt da badet ble bygget første gang, sier Grimsrud.

– Hvor mye kan man gjøre selv når man pusser opp badet?

– Overordnet stiller Plan- og bygningsloven krav om at de som utfører arbeider på byggverk er kvalifisert for oppgaven. Det er krav til at elektriske arbeider kun kan utføres av elektriker, sier Grimsrud.

Også rør- og konstruksjonsarbeidene bør utføres av folk med fagbrev eller mesterbrev.

– Dette er arbeider du ikke blir tilstrekkelig god på med et «Selvbyggerkurs», og det vil være kritisk og tragisk om resultatet av egeninnsats medfører vannlekkasjer, at vegger faller ned, at gulvet svikter eller at membranen ikke holder tett, sier han og fortsetter:

– Her vil nok forsikringsselskapene også ha et ord med i laget. Dersom håndverksbedriften er uheldig, har du full reklamasjonsrett og vil få arbeidene utbedret.

Med mange ting å huske på, har vi derfor sammen med Fagrådet for våtrom satt opp en sjekkliste for deg som pusser opp eller bygger nytt bad.

Ikke utfør rør- eller konstruksjonsarbeider selv, råder Fagrådet for våtrom. Foto: Getty Images

Dette bør du gjøre før du pusser opp badet:

1. Sjekk referanser

Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige våtromsentreprenører er ikke redd for at referansene sjekkes. Dersom du benytter uorganisert bedrift, sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret.

Sjekk også om bedriften har et telefonnummer og en forretningsadresse du kan nå vedkommende på. Det er viktig at du får tak i bedriften også i fremtiden.

Dersom bedriften reklamerer med Mesterbedrift, Godkjent våtromsbedrift eller Sentralgodkjenning kan du sjekke dette på: www.kompetansesjekk.no

2. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført. Gjennomfør også befaring med bedriftene før utarbeidelse av pristilbud.

Henviser du til at arbeidet skal utføres etter Byggebransjens våtromsnorm, er du samtidig sikker på at Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift blir fulgt.

3. Be om skriftlig tilbud fra flere

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent, anbefales det å innhente skriftlig pristilbud.

Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av kompetanse i utførende bedrift. Innhent gjerne tilbud fra flere bedrifter.

4. Skriv avtale

Det er viktig at du inngår en skriftlig avtale/standardkontrakt med håndverkeren før arbeidene starter.

En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndigheter.

Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens eller Forbrukerrådets internettsider.

5. Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Viser det seg behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, skal håndverker kontakte deg.

Ved endringer eller tilleggsarbeider av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor pris, tillegg, fradrag, tid etc. kommer tydelig fram.

6. Avslutt oppdraget formelt

Det anbefales befaring før overdragelsen av våtrommet. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør.

Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå i forhold til verdien av disse arbeidene.

7. Vær nøye med å få dokumentasjon på badet ved overlevering

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) er nødvendig for å utføre riktig vedlikehold, og viktig ved et eventuelt eierskifte eller som dokumentasjon ved verdifastsetting.

8. Tenk igjennom konsekvensene av egeninnsats og utstyr du leverer selv

Egeninnsats og selvlevert utstyr forkludrer lett ansvarsforholdet, sørg for å beskriv omfanget av dette i avtalen. Du bør også avtale med håndverksbedriften om hva du kan gjøre av egeninnsats i det enkelte tilfellet.

9. Om du velger å innhente tilbud på internett, bruk punktene overfor allikevel

Systemer for innhenting av tilbud leveres av mange. Vær nøye med å stille de samme kravene her.

10. Har det gått galt?

Kontakt gjerne Fagrådet for våtrom for tips og råd eller en Godkjent våtromsbedrift innen takst.

Hold deg oppdatert på siste nytt innen hus og hage – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!