Få dokumentasjon på blandebatteriet

Å kjøpe et blandebatteri uten teknisk godkjenning kan bli en dyr affære.

Det kan være fristende å la seg rive med av trender eller gode tilbud. Men kjøper du sanitærprodukter som ikke har tilfredsstillende dokumentasjon, må du regne med at de ikke kan brukes.

Ubrukelige produkter
Hvert år oppstår rundt 70 000 vannskader i Norge. Mange av disse kunne vært unngått om produktene var dokumentert. Dokumenterte produkter er kvalitetssikret og kontrollert for å tåle alle typer belastninger de utsettes for i en bolig.

– Normalt vil også rørleggeren nekte å installere produkter som ikke er godkjent, og kjøperen føler seg lurt, sier forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, Lars-Erik Fiskum, som nesten daglig blir oppringt av fortvilte forbrukere som sitter igjen med dyre, ubrukelige sanitærprodukter. 

Mer enn bare utseendet: Det hjelper ikke om armaturet er aldri så fin om det ikke har teknisk dokumentasjon.

Krever dokumentasjon
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening anbefaler sine medlemsbedrifter kun å benytte produkter sertifisert av SINTEF Certification. Og forbrukeradvokat Ola Fæhn har tidligere uttalt at håndverkere helt klart kan nekte å bruke det materialet som forbrukeren kjøper inn.

– Av og til må en forbruker beskyttes mot seg selv. Håndverkeren skal ikke montere utstyr eller utføre arbeid som kan være i strid med sikkerhetskrav eller fagmessighet, og de har plikt til å frarå hvis det ikke er til rimelig nytte, uttalte Fæhn i artikkelen Kan håndverkere nekte? 

Liste over godkjente produkter
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) stiller krav til dokumentasjon av byggevarer. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, inkludert sanitær­produkter. I Norge er blant annet SINTEF Byggforsk ved SINTEF Certification utpekt av myndighetene som teknisk kontrollorgan for å utstede produktdokumentasjon.

Et sertifikat eller en teknisk godkjenning herfra tilfredsstiller myndighetenes krav og be­krefter at produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll.

– Den enkleste måten å sjekke om et produkt er godkjent på er å gå inn på sintefcertification.no, hvor du finner en liste over alle dokumenterte produkter i Norge, sier Fiskum.

Kommunen kan kreve fjerning
Dersom et byggprodukt har mangelfull dokumentasjon, kan kommunen eller Statens bygningstekniske etat (BE) pålegge å fjerne produktet fra byggverket, noe som kan bli kostbart.

Ved en eventuell vannskade forårsaket av et sanitærprodukt uten dokumentasjon kan også forsikringsselskapet gå til regress mot leverandør, produsent eller rørlegger som har montert produktet.

Hvordan oppfylle dokumentasjonskravet?
* Be om produktdokumentasjon som er relevant for norske forhold fra produsent, leverandør eller rørlegger.
* Alle sertifikater og godkjenninger utstedt av SINTEF Byggforsk blir publisert på sintefcertification.no.

Brosjyren Unngå vannskader gir mer informasjon om produktdokumentasjon, henvisning til nyttig litteratur og nyttige telefonnumre. Brosjyren er utarbeidet av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk med støtte fra forsikringsbransjen i Norge, og kan lastes ned gratis på vannskadekontoret.no.