Blandebatteri bad

Blandebatterirevolusjonen

Blandebatterirevolusjonen

Det har skjedd en rivende utvikling på blandebatterifronten i løpet av noen få år. Valgmulighetene er større enn noen gang tidligere.