Dampende badstuglede

Badstubad er balsam for sjelen og minst like bra for kroppen. Når du bader i badstuen, utvides porene slik at avfallsproduktene i kroppen fordampes og blodsirkulasjonen for-bedres. Her får du tips om utvalg av ferdigmonterte badsturom.

Det var i landene rundt Middelhavet at selve utviklingen av badstue foregikk, og det var herfra ideen spredte seg til våre kanter av Europa. Som stikkord kan vi nevne greske bad, romerbad, tyrkiske bad og de slaviske røkbadstuer. Det er populært å si at badstuen kom til Norge i Vikingetiden, men mange mener at de første spirene ligger noen århundrer lenger tilbake i tiden.

Vi har all grunn til å tro at romerne tok med seg sine badetradisjoner ut til sine provinser, den gang da Romerrikets grenser gikk langs Rhinen og også omfattet en del av England. Kanskje det var langs de gamle handelsveiene herfra at de første impulsene kom til Norden?

Omkring år 1000 var badstuene høyt skattet og utbredt i hele Norge. På nesten alle gårder var badstuen et naturlig samlingssted hver ”laugardag”. Da samlet gårdens beboere seg, kvinner og menn, unge og gamle. Her ble man ren etter ukens slit, man slappet av og samlet krefter til nye arbeidsdager som vi i dag kanskje ikke riktig forstår hva innebar av hardt arbeid. Også i byene hadde man den samme badetradisjonen, og badstuene ble etter hvert populære samlingssteder hvor man også kunne slukke tørsten etter badet.

På 1600-tallet førte religiøse og sosiale forhold til at badstuene ble stengt. En kongelig lov satte tyngde bak forbudet. I dag er badstuen igjen i rampelyset og badstuidéen opplever på nytt en blomstringstid. Flere og flere innreder nå badstue i sine hus eller hytter, som er med på å øke husets verdi.

Helsefordel
Badstubad er en naturlig avslutning på turer ute i naturen, sommer som vinter. En prosess som stimulerer blodomløpet, fjerner tretthetsstoffer, renser porene og gir musklene ny spenst.

Badstubad etter en lang dag på jobben kan gi nytt overskudd og et lyst syn på tilværelsen.
Varmen i badstuen, som normalt ligger på 80 – 85 grader, fører til at temperaturen i kroppen stiger et par grader. De sentra i hjernen som styrer aktivitetsnivået, påvirkes, slik at dette synker. Man føler en behagelig ro i hele kroppen, samtidig som blodtrykket synker og hjerteaktiviteten stimuleres. Badstubaderen føler seg rett og slett lettere i både kropp og sinn.

Badstuovnen
De fleste velger elektrisk badstuovn, selv om en del badstuentusiaster sverger til vedfyrte ovner. På markedet finnes det i dag effektive vedfyrte ovner med moderne design og hensiktsmessige dimensjoner. Vekt, ytre mål og andre konstruksjonsmessige detaljer er det viktig å sette seg inn i. Pluss overflatetemperatur, stentemperatur, stenmengde og garantitid.

Høy stentemperatur får man i ovner hvor varmeelementene ligger i direkte kontakt med stenene. Da får man hurtig fordamping ved vannpåkasting, og dessuten unngår man vannsøl på gulvet under ovnen.

Noen av ovnstypene på markedet har energisparesystem. Når innstilt badstuetemperatur er oppnådd, kobles ovnen automatisk over til halv effekt. Man får mindre overforbruk, unngår sjokk på strømnettet og oppnår dessuten en meget jevn temperatur i badstuen. Jevn temperatur i ovnen betyr også mindre påkjenning på elementer og materialer og har derfor lengre levetid.

Tilbehør
Litt utstyr i badstuen er med på å skape et triveligere miljø rundt badstuebadet. Et psykrometer for måling av tørr og fuktig luft hører med. Likeledes trestamp og sleiv for vannpåkasting. Kjøp dessuten badstuestein av riktig kvalitet. Den steinsort som egner seg best er diabas. En hard finkornet steinsort som tåler alle påkjenninger.

Her får du vite mer

  • Tylö, tylo.no, tlf. 22 79 77 50
  • Trekomponenter, badstu.no, tlf. 99 38 12 14
  • Compact Sauna, compactsauna.com, tlf. +35 89 24 86 00 10
  • Badestampen, badestampen.no, tlf. 75 52 26 46