Bygg frittstående badstue uten å søke

Har du plass til en frittstående badstue? Hvis du planlegger godt trenger du ikke søke.

Kunne du tenke deg en liten badstue i hagen, med garderobe og dusjrom, og en liten terrasse foran?  Det å bygge badstue inne i ditt eget hus er ikke noe du trenger å søke om. Med frittliggende badstuer er det litt mer sammensatt hva som gjelder av regler.


Unngå byggemelding
Hovedregelen er at du må søke eller sende melding om de fleste byggearbeider. Men det finnes unntak. Boka Badstue er skrevet av Knut Audum, Tore Hauge og Sverre Holøs fra Teknologisk institutt, avdeling for Bygg- og innemiljø, og her finner du blant annet løsningen på å unngå søknader og byggemeldinger for badstua.

For bygning på bebygd tomt er det ikke nødvendig med verken søknad eller byggemelding dersom du oppfyller en del krav.

Kravene
Bygningen må være mindre enn 15 kvadratmeter i grunnflate.
Høyden fra terrenget til toppen av taket må være lavere enn 3 meter. Høyden fra terrenget til toppen av veggen må ikke være høyere enn 2,5 meter.
Bygningen må ikke brukes til varig opphold.
Det må være mer enn en meter til annen bygning på eiendommen.
Bygningen må ikke være til sjenanse for andre.

Holder du deg til disse grensene, betyr det en forenkling av prosessen fordi kommunen ikke trenger å bli involvert.


Vann krever søknad
Går du over grensen på 15 kvadratmeter eller innreder med overnattingsplasser må det byggemeldes eller søknadsbehandles.
Hvis bygget er større enn 50 kvadratmeter eller dersom du skal legge inn vann, avløp og ildsted må du sende byggesøknad. Alle byggesøknader krever en ansvarlig søker som har oversikt over hvilke krav som stilles til byggverk. Dette skal i utgangspunktet være en kvalifisert fagperson som er godkjent for ansvarsrett.