Hull i membranen gir hull i lommeboka

Hvilke rettigheter har du som forbruker når en jobb i hundretusenkronersklassen ikke holder mål?

<!–
Foto: Colourbox

–>

Lars Gulbrandsen i FFV anbefaler folk å bruke Godkjente bedrifter. – Da får du én kontrakt og én garanti på hele jobben. Johnny Almvang.

Fukt og råte på baderommet er ikke bare helsefarlig, det er også dyrt å utbedre problemet. Men ikke vent at forsikringsselskapet dekker kostnadene.


– Vi får mange henvendelser om dette, og det er nok en del som ikke er klar over at forsikringen ikke dekker skader som oppstår på grunn av utetthet i membranen. De fleste tror nok at de får reparasjonen dekket av forsikringen eller gjennom borettslag eller gårdseier, sier Oddvar Stensrød, soussjef i Gjensidige.

Dekker ikke langvarige fuktskader
Norske forsikringer dekker i dag kun skader som skyldes plutselig utstrømming fra rørledning, ikke fuktskader som skyldes problemer med utette våtrom.

– Den vanligste lekkasjen i et våtrom skyldes at membranen er utett, gjerne i forbindelse med sluk eller rørgjennomføringer, slik at fukt trenger gjennom. Kunden er selv ansvarlig for tettheten i våtrommet, og skader som skyldes søl på gulv eller nedfukting av vegg dekkes ikke av forsikringen, sier Stensrød.

Har du et bad som er mer enn fem år, må du med andre ord regne med å ta kostnadene selv. Men dersom søl og utett membran har ført til skader utenfor våtrommet kan det ofte være hjelp å få.

– Vanligvis dekker selskaper skader hos tredjeperson eller når fukten trenger ut i annet rom, for eksempel i blokkleiligheter, der det lekker ned til naboen og det blir skader i taket. I slike tilfeller dekker vi skadene hos naboen eller i rommet under eller inntil, men altså ikke utbedring av skaden i selve våtrommet, sier Stensrød.

Fem års klagefrist
Hvis badet er nytt, det vil si under fem år gammelt, står du sterkere.
– Skulle det oppstå problemer, har du normalt fem års garanti i forhold til håndverkerloven. Enkelte bedrifter opererer med en egen utvidet garanti på ti år, sier Lars Gulbrandsen i Fagrådet for våtrom (FFV).

Reklamasjonsfristen begynner å løpe så fort arbeidet er avsluttet. Ofte kan det gå lang tid før man merker fuktproblemet, fordi skadene gjerne er gjemt bak fliser og lignende. Derfor er det viktig at du reklamerer ved å sende en skriftlig klage til håndverkeren så fort du oppdager problemet.

I følge Forbrukerrådet har håndverkeren både en rett og en plikt til å rette en mangel. Håndverkeren skal bekoste rettingen, men retting kan bare kreves dersom det ikke gir håndverkeren urimelig kostnad eller ulempe. Velger håndverkeren å la være å rette mangelen, kan du kreve et prisavslag tilsvarende hva det koster å få mangelen rettet. Merk deg at kostnadene må stå i samsvar med mangelens betydning for forbrukeren.

Ta klagen videre
I følge Gulbrandsen i FFV kan det iblant oppstå uenigheter om hvor skylden ligger.
– Det kan være et problem om du har brukt én håndverker til membran og en annen til fliseleggingen hvis det senere oppstår problemer. Da kan det lett bli diskusjon i etterkant om hvem som er skyld i feilen, sier Gulbrandsen, som anbefaler forbrukerne å bruke en Godkjent bedrift. – Da får du én kontrakt og én garanti på hele jobben.

Det er ingen grunn til å gi opp hvis håndverkeren avfeier klagen. Kommer du ikke til enighet med de som har utført jobben, har du nemlig anledning til å klage dem inn til Forbrukerrådet. Hvis Forbrukerrådet ikke finner en løsning, kan saken taes til Forbrukertvistutvalget.