Smarte flisleggingstips

Et lite kunstverk på veggen i dusjhjørnet er skapt med en raffinert flisebord fra italienske Bisazza. Duse farge-valører på dette badet gir en behagelig start på dagen.

Gulvet:
Gulvet må gjøres ferdig før du begynner å flislegge veggene. Gulvflisene må være hardere enn veggflisene og må ha ru overflate for å hindre at flisene blir glatte og lette å skli på.

På ny betong, eller på gammel og rengjort betong, påføres membran med rulle eller pensel. Membran er nødvendig for å gjøre gulvet vanntett. Membranen skal dermed forhindre vannlekkasjer. I hjørner, i overganger og rundt sluket må det armeres med en spesiell glassfiberstrimmel/ matte. Gulvmembranen må føres minst 5 cm opp på veggen. Tetningsmasse strykes jevnt utover i et tykt lag.

Begynn å legge flisene ved sluket. Dersom det er mulig, legg en hel flis på hver side av slukristen. For å kontrollere at alt blir rett tegner du opp rette linjer for å få flisradene til å korrespondere med flisradene på veggen.

Begynn å fuge flisene etter to dager, da er limet tørt. Bruk bred gummisparkel når fugemassen påføres. Jevn ut massen med en svamp eller oppvridd klut.

Veggene:
Sørg for solid underlag, gjerne rupanel som består av grove bord med not og fjær. Unngå sponplater, treplaten kan nemlig svelle og da detter flisene lett ned. Over rupanelet monteres gipsplater. Skjøtene på gipsplatene armeres med forsterkningsstrimmel. Nederste del av veggen monteres med forseglet platekant. Deretter påføres veggene tetningsmiddelet membran, lim og til slutt fliser. Fug igjen alle flatefuger.

Mål ut rommet ved å slå en strek på alle vegger i baderommet i en flishøyde over gulvet. Bruk vater for å få det rett. Strekene skal treffe nøyaktig mot hverandre fra det ene punktet til det andre.
Når første rad er rett, går resten av arbeidet greit.

Limet til flisleggingen bør være semifleksibelt. Det er tilsatt plast og tar opp bevegelse og tåler å bli tråkket på. Når du påfører lim på gulv og vegger bruker du baksiden av en tannsparkel for å trekke limet godt utover. Jobb limet skikkelig inn i flaten. I løpet av 72 timer er limet fullherdet. Det lønner seg ikke å påføre flatene mer lim enn du klarer å flislegge i løpet av en halv time.

Bruk elastisk fugemasse, dvs. våtromssilikon tilsatt muggdreper, i alle overganger/hjørner.

Veggflisene plasseres slik at de nesten går helt ned til gulvet. Tett overgangen med baderomssilikon.