Sjekk downlights-belysningen på badet!

Ved montering av downlight i våtrom må du velge armaturer med tilfredsstillende kapslingsgrad.

Kravet til kapslingsgrad er avhengig av sonen i våtrommet hvor armaturen plasseres.

Alle godkjente armaturer skal være merket med kapslingsgrad. Monteringsmåten er for øvrig som i tørre rom.

Sonedefinisjoner for elektriske installasjoner

For elektriske installasjoner er våtrommet delt inn i soner med krav til hvilke installasjoner som kan monteres i de ulike sonene avhengig av blant annet kapslingsgraden for installasjonen.

Ved mindre romhøyde enn 2,25 m og plassering av downlight mindre enn 1,20 m ut fra dusjhodet eller mindre enn 0,6 m utenfor badekar, vil plasseringen være i sone 1 eller 2, og med følgende kaplingsgrad.

Montert elektrisk utstyr, inkludert downlight, skal minst ha følgende beskyttelsesgrad i samsvar med NEK EN 60529:

• – Sone 0: IPX7 (i praksis IP67)

• – Sone 1 og 2: IPX4 (i praksis IP44)

Kapslingsgrad minst IP 44 anbefales også i himling i sone 1 og 2 høyere enn 2,25 m over golvet. Brytere skal være montert utenfor sone 0, 1 og 2. I våtrom tilgjengelige for publikum skal elektrisk utstyr utsatt for spyling ha beskyttelsesgrad minst IPX5 (i praksis IP55).

Kilde: SINTEF Byggforsk, Byggforskserien 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger.

Feil downlights kan gi stor skade

Utette downlightstilkoblinger kan gi omfattende skader. Dette kan skape både mugg- og råteskader.

Hvis downlightsene er utette, vil varm, fuktig inneluft møte den kalde luften på loftet. Dermed oppstår det kondens i konstruksjonen med varm luft som blir avkjølt.

Konsekvensen kan bli alvorlige muggskader og råteskader. Når mildværet kommer renner vannet inn i konstruksjonen og kan gjøre skader.

Det er også viktig å ivareta dampsperren når man monterer downlights. Eldre downlights bør kvalitetssikres.

Et alternativ er å fjerne downlightsene. Men da må man også fikse dampsperren som er ødelagt. Himlingen kan fjernes og fornyes, med det kan bli kostbart.

Slik unngår du fellene:

• Vanlige downlights med strøm skal bygges inn i en kasse litt oppe i taket. Det er viktig å ikke lage unødvendige hull i dampsperren når man installerer kassene.

• Lekt eller for ned himlingen slik at du får plass til kassene innenfor dampsperren.

• I gamle boliger har du ikke mulighet til å fore ned. Da må du få tak i kasser som er mulige å montere slik at du får en tett overgang mellom plastfolien og kassa.

• Øverst på kassen kommer ledningene til lysene inn, disse hullene må tettes med tettemasse for å være sikre.