Våtrom uten anger

Byggebransjens våtromsnorm angir retningslinjer for hvordan man skal utføre arbeid i våtrom (Alle rom med kran), og gir opplysninger om hvilke kvalifikasjoner og sertifikater du kan kreve av din håndverker.

Våtromsnormen behandler hele våtrommet med hensyn til materialer og utførelse – det vil si hele prosessen fram til det ferdige produktet. Våtromsnormen angir også hvordan materialer som blir brukt skal godkjennes. Normen følger offentlige regler og krav og oppdateres i takt med eventuelle endringer. Det er Norsk Byggforskningsinstitutt som utgir normbladene og disse kan bestilles der.

Våtromsnormen er utarbeidet etter initiativ fra Bygghåndverksfagenes Landsforening som i samarbeid med materialleverandører og forskningsinstitusjoner har etablert «Fagrådet for våtrom». Fagrådet for våtrom har etablert kontrollordninger som skal se til at bedrifter og sertifiserte håndverkere benytter godkjente materialer og etterlever krav som er satt i Byggebransjens våtromsnorm.

Våtromsnormen er ikke en forskrift men en systematisert samling gode og dårlige erfaringer fagfolk har gjort seg. Håndverkere som har gjennomført våtromskurs oppdateres årlig på hvilke anbefalinger som gis fra Fagrådet for våtnorm.

Håndverkeren plikter imidlertid ikke å følge våtromsnormen, derfor må du selv sørge for at det står i kontrakten at våtromsnormen skal følges, i alle fall så langt den passer på ditt bad. Vær forberedt på at rommet kan være utformet slik at normen ikke kan brukes fullt ut. Dette kan for eksempel ha med plassering av dør og vinduer å gjøre. Disse begrensningene vil håndverkeren sikkert passe på å få med i kontrakten. Det viktigste for deg som boligbygger er at badet ditt blir tett. Vær også forberedt på at flisene du har valgt kan være for store for å danne et tilstrekkelig fall mot sluken i baderomsgolvet. Da må du enten bytte fliser eller ta med i kontrakten at du ønsker badet utført på denne måten og det kan få konsekvenser i forhold til forsikringsutbetaling ved skade, som vi har berørt tidligere.

Sertifisering
Hvis det står i kontrakten at badet skal bygges etter våtromsnormen, innebærer dette at rørleggeren som gjør jobben, skal ha våtromssertifikat. Vær oppmerksom på at mesterbrev ikke innebærer at rørleggerne i en bedrift har våtromssertifikat. Oversikten over hvilke bedrifter som har våtromssertifikat, finnes på Fagrådet for våtroms nettsted, www.ffv.no.

Klagemulighet
Velger du en organisert bedrift, har du en ekstra klagemulighet. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening har lokale klagenemnder, som behandler klager på sine medlemsbedrifter.

Nemndene består av fagfolk som er interessert i at rørleggerbransjen holder et høyt faglig nivå og klageantallet på et minimum. Klagenemndenes avgjørelser er bindende for NRLs medlemmer. Se www.nrl.no.

Forsikring
En vanlig huseierforsikring dekker bare plutselige og uforutsette vannskader. Det vil si at fuktskader som oppstår over tid, for eksempel fordi fuging av fliser eller legging av membran ikke er gjort skikkelig, sannsynligvis ikke dekkes av forsikringen din.

Jo mer av arbeidet du gjør selv, desto dyrere kan det med andre ord bli den dagen skaden oppdages. Be om å få dokumentasjon fra rørleggeren på hva som er gjort når arbeidet er sluttført. Dokumentasjon, Drifts- og Vedlikeholdsinstruks (DDV) er et verdipapir! Det skal inneholde opplysninger om hva som er gjort, når, og av hvem. Dessuten skal det stå hva du kan gjøre for å vedlikeholde installasjonene hjemme hos deg.

DDV kan brukes overfor forsikringsselskapet hvis skade skulle oppstå og som en trygghet for deg og for kjøper ved overdragelse av boligen.

Produktgodkjenning er komplisert Mange produkter er CE-merket. Dette skal bety at produktet tilfredsstiller krav gitt i en europeisk standard. Vær oppmerksom på at dette ikke automatisk betyr at produktet er godkjent i Norge!

Før du kjøper et produkt for eksempel via Internett, kan du enkelt undersøke om det er godkjent i Norge. Det er Sintef Byggforsk som utfører produktkontroll her i landet. Oversikten finner du på www.byggforsk.no. Klikk på «Godkjenning og sertifisering».