Bytt berederen hvis den er over 15 år

Varmtvannsberederen holder ikke evig og kan gi store vannskader i huset ditt.

Hvert år blir mange boligeiere utsatt for vannskader som skyldes lekkasjer fra gamle varmtvannsberedere. Den vanligste årsaken er rust. 

– Mange tenker at en varmtvannsbereder varer evig, men det stemmer ikke. Er berederen over 15 år bør den byttes ut. Da har blandeventiler og varmekolbe nådd sin pensjonsalder, sier fukttekniker Thomas Grime i Recover Nordic AS til Newswire.

Skyldes korrosjon

Mange av lekkasjene kommer som følge av korrosjon – det vil si tæring på materialer ved kjemiske eller elektrokjemiske reaksjoner, for eksempel ved at metaller utsettes for vann over tid. Rust er et eksempel på korrosjon. 

– Vannet i berederne holder en temperatur på 85 grader for å unngå at det oppstår legionellabakterier. Blandeventilen tilfører kaldt vann, slik at vannet fra kranen holder en temperatur på rundt 55 grader. Denne prosessen sliter på ventilen og kan føre til det vi kaller korrosjon, eller rustskader, sier Grime.

– Også pakninger og rørene som er koblet til selve berederen kan bli utsatt for korrosjon, spesielt i selve koblingen til tanken eller i bøyen på rørene der vannet kan bli liggende. Det er også vanlig med små lekasjer rundt pakninger ved sikkerhetsventilen og blandeventilen på varmtvannsberedere.

Derfor bør du som huseier sjekke berederen jevnlig og vite hvor stoppekranen i huset befinner seg dersom det oppstår lekkasjer. 

Kan gi store skader

Rørlegger Ben Schreier i Nore VVS har flere eksempler på at det har gått galt på grunn av rust. 

– Som regel siver vannet ut av berederen litt etter litt, og det kan ha gått lang tid før noen oppdager det. Når lekkasjen endelig oppdages, er gjerne hele gulvet gjennomtrukket av vann. Vannet kan også ha gjort skader nedover i etasjene, sier han til Newswire.

Gamle beredere er ofte plassert i benkeskap på kjøkkenet, uten at det finnes noe sluk som vannet kan renne ned i. Dette kan gi store vannskader og føre til at hele gulvet må rives opp eller at deler av inventaret må byttes ut. Langvarige lekkasjer kan også føre til sopp- og råteskader. 

Det er først og fremst beredere som er eldre enn 15 år som skaper lekkasjer. I nye beredere brukes det rustfritt stål og disse har også lekkasjesikring.

Til tross for at ekspertene anbefaler å bytte ut beredere som er eldre enn 15 år, ser Grime ofte beredere som er mye eldre.

– Jeg har ser en del beredere som er mellom 20 og 30 år, og noen få er enda eldre. Da vil jeg si at det er flaks hvis de ikke har hatt en vannskade, sier Thomas Grime.  

Kilde: Newswire