Hva menes med Earth Hour og når er det i 2023?

De syv neste årene på jorden er kritiske for fremtiden på jorden. Vi kjenner alle til den alvorlige tilstanden klimaet befinner seg i, og én gang i løpet av året, i én time, symboliseres dette. 

earth hour

For at vi skal unngå at jorden får skader det ikke går an å rette opp i, kreves det en iherdig innsats fra alle parter i samfunnet. Innen 2023 skal naturtapet reverseres, og jordens temperatur må holdes på under 1.5 grader celsius for at det ikke skal forekomme drastiske skader. Dette er en av de mange grunnene til at Earth Hour finnes. 

En 16 år gammel tradisjon

Noen vil si det er lenge, noen vil si det er kort – Uansett er dette en tradisjon som burde tas på alvor! WWF lanserte den første kampanjen i 2007 i Australia, hvor det ble oppfordret til å slukke lyset i en time. 

Dette er verdens største gasrotbevegelse, fellesdugnad og symbolske hendelse i kampen mot klimakrisen på jorden!

Men, i år er det likevel tid for nye ambisjoner for tradisjonen!

Earth Hour får nytt fokus

I år skal nemlig ikke bare lyset slukkes i en time, da WWF anser problemene som såpass truende at innsatsen må trappes opp. 

Derfor introduserer de for første gang i 2023: #BiggestHourForEarth. Det vil si, at organisasjonen oppfordrer alle til å ikke kun koble av lyset, men koble av fra andre gjøremål og heller gjøre noe som har en positiv innvirkning på miljøet! 

I forbindelse med dette har WWF.no lagt ut et skjema med ulike tiltak du kan gjøre for å bidra til å beskytte kloden vår.

Bildet er hentet fra WWF.no sine nettsider

Når er Earth Hour 2023? 

I år markeres dagen den 25. mars klokken 20:30. I fjor markerte hele 192 land den symbolske fellesdugnaden. Vær med du også, så kan vi vise hvordan vi står sammen i Norge for å bekjempe hva verden vi lever i står ovenfor.